Twelve Monkeys

Në një botë të ardhshme të shkatërruar nga një virus i cili fshiu pjesën më të madhe të popullsisë njerëzore në planet. Një i dënuar dërgohet pas në kohë për të mbledhur informacione rreth këtij virusi të krijuar nga njeriu.

Kategoria: MisterSci-fiThriller

Drejtori:

Shteti:

Koha: 129 min

Realizimi:

IMDb: 8.0