Frontier

Tregtia e gëzofëve në vitet e fundit të 1700 ishte një kohë lakmie, dhune dhe ambicieje.
Kjo histori është një luftë e egër dhe e dhunshme që flet për pushtetin në tregtinë së gëzofëve.