Vagabond

Një njeri i zakonshëm që has në rrethana befasuese që e vendosin atë në qendër të një skandali të madh korrupsioni.