The Banker

Në vitin 1960 dy sipërmarrës Afro-amerikanë punësojnë një djalosh të bardhë që të përfaqësojë bizneset e tyre ndërkohë ata shtiren si sanitarë dhe shoferë. Lëvizjet e tyre do të jenë revolucionare në levizjet kundër racizmit pasi zbulohen se zotërojnë një bankë në Teksas.

Kategoria: Dramë

Drejtori:

Shteti:

Koha: 120 min

Realizimi:

IMDb: 7.2