The Snail and the Whale

Një kërmill i vogël udhëton rreth botës në shpinën e një balene të madhe ngjyrë blu.

Kategoria: AnimuarFamiljarShort

Drejtori: ,

Shteti:

Koha: 26 min

Realizimi:

IMDb: 7.6